Để tiến hành thủ tục giải thể công ty thì trước hết công ty đó phải làm thủ tục quyết toán thuế tại chi cục thuế để đóng mã số thuế. Sau khi đã làm thủ tục quyết toán thuế tại chi cục thuế thì sau đó làm thủ tục giải thể công ty và trả đăng ký kinh doanh và dấu tại sở kế hoạch và đầu tư. Các quy định về thủ tục giải thể công ty công  chỉ tạo cơ sở để chấm dứt sự tồn tại của công ty. Mà thụ tục đó được tiến hành còn nhằm đảm bảo quyền lợi và lợi ích liên quan công ty và nhân viên của công ty. Vú dụ như khi một công ty tiến hành làm thủ tục để giải thì phải trả lương cho nhân viên. Cụ thể là công ty giải quyết nhứng khoản nợ và nhứng hợp đồng mà công ty đã giao kết trước đó đều phải thanh toán và thực hiện đầy đủ. Như vậy cho dù là thực hiện thủ tục giải thể công ty đối với trường hợp bắt buộc hay là tự nguyện thì điều kiện đặt ra ở đây là công ty phải thanh toán hết các nghĩa vụ tài chính của mình. Đây cũng chính là quy định tối đa quyền , lợi ích của những người có liên quan như cổ công, thành viên trong công ty.

Quyền lợi và lợi ích của cổ đông khi tiến hành thủ tục giải thể công ty cổ phần. Biên bản họp của Đại hội cổ đông thì được tất cả các cổ đông tham gia để đảm bảo tất cả các cổ đông đều được biết và đảm bảo tương ứng với số cổ phần của của mình. Các cổ đông trong công ty sẽ thống nhất đưa ra các phương án tối ưu nhất tránh tối đa các thiệt hại về tài chính. Đối với thủ tục giải thể công ty TNHH được Hội đồng thành viên tham gia về việc tiến hành thủ tục giải thể công ty TNHH. Hội đồng thành viên trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.