Một doanh nghiệp muốn giải thể công ty tnhh thì nguyên nhân đó chính là khi công ty không còn có nhu cầu tiếp tục hoặc là không có điều kiện để hoạt động kinh doanh, và khi ấy hội đồng các thành viên sẽ được quyền quyết định về việc thực hiện các thủ tục giải thể công ty tnhh 2 thành viên cùng với điều kiện đó là doanh nghiệp cần phải bảo đảm rằng đã thanh toán hết những khoản nợ cũng như là các nghĩa vụ tài sản khác có liên quan. Bên cạnh đó thì trong những trường hợp mà doanh nghiệp đã hết thời hạn được ghi trong điều lệ của công ty khi mà đăng ký thành lập hoặc là khi doanh nghiệp không có ý định sẽ gia hạn thêm để duy trì việc kinh doanh hay đã doanh nghiệp lại bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hoặc là số lượng lao động của doanh nghiệp không có đủ để đáp ứng cụ thể của công ty, ít nhất gồm có 2 thành viên và điển hình là công ty tnhh 2 thành viên trở lên. Và cần phải có tối thiểu là 3 cổ đông dã hoạt động liện tục trong vòng 6 tháng.

Bước 1: Những việc bàn về vấn đề giải thể công ty: Khi mà doanh nghiệp không còn nhu cầu được tiếp tục việc hoạt động kinh doanh và đầu tư thì hội đồng những thành viên sẽ có quyền hợp và và đưa ra quyết định về việc giải thể công ty tnhh. Và cùng trên cơ sở đó thì người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp sẽ đưa ra những quyết định về việc tiến hành giải thể, theo như tinh thần của những chủ sở hữu công ty đã đề ra.

Bước 2: Doanh nghiệp cần phải đăng bố cáo, thông báo về việc giải thể của mình: Trong vòng 7 ngày thì bản quyết định về vấn đề giải thể doanh nghiệp sẽ được gửi tới những cơ quan mà trước đó doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh, cùng với tất cả những khoản nợ, chủ nợ và người có quyền lợi cũng như nghĩa vụ có liên quan, cùng với những người lao động đã làm việc trong doanh nghiệp, phải được niêm yết một cách công khai tại các chi nhanh cùng trụ sở chính của doanh nghiệp, công ty. Trong trường hợp khi mà luật pháp yêu cầu doanh nghiệp cần phải đăng trong 3 số báo liên tiến thông cáo về việc giải thể của doanh nghiệp trên báo in hoặc là báo điện tử đều được. Và quyết định về việc giải thể của doanh nghiệp cần phải được gửi đến những chủ nợ, có kèm thêm phương án để giải quyết những khoản nợ. Thông báo cần phải ghi rõ về có tên và địa chỉ của các chủ nợ, cùng với khoản nợ và tời gian, địa điểm cũng như là phương thức để trả khoản nợ đó; thời hạn cùng với biện pháp để có thể giải quyết được những khiếu nại của các chủ nợ.

Bước 3: Cần phải tiến hành những thủ tục về việc giải thể của công ty cũng như là của doanh nghiệp tại các cơ quan quản lý về thuế

Bước 4: Thực hiện những dịch vụ giải thể doanh nghiệp ở những cơ quan mà doanh nghiệp đã đăng lý kinh doanh lần 1: Sau khi đã nhận được giấy chứng nhận về việc đã đóng lai mã số thuế thì công ty sẽ phải gửi 1 bộ hồ sơ lên phòng đăng ký kinh doanh, tại đây sẽ xác nhận và đưa ra giấy đã tiếp nhận về việc giải thể của doanh nghiệp.

Bước 5: Thực hiện những thủ tục giải thể công ty tnhh 1 thành viên tại các cơ quan công an có liên quan: Sau khi có phiếu đã được tiếp nhận tại Phòng Đăng ký lại dấu lên cơ quan công an nơi mà doanh nghiệp đặt trụ sở.

Bước 6: Những thủ tục để giải thể doanh nghiệp tại các cơ quan mà doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh lần thứ 2:

– Cơ quan công an của tỉnh sẽ đưa ra quyết định về việc huỷ con dấu và doanh nghiệp cần phải gửi quyết định về việc hủy con dấu này lên phòng đăng kí kinh doanh của sở kế hoạch và đầu tư, rồi chờ quyết định về việc được phép giải thể của doanh nghiệp

– Nếu như việc giải thể của doanh nghiệp được hoàn thành thì cần phải có quyết định xóa tên doanh nghiệp trong sổ đăng kính kinh doanh

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.