Câu hỏi:

Xin chào Luật sư PhamLaw! Mới đây, người đại diện theo pháp luật của công ty tôi đồng thời là một trong những thành viên góp vốn của công ty đột ngột qua đời. Tôi và hai thành viên còn lại đã thống nhất phương án là giải thể công ty. Tuy nhiên, hồ sơ, giấy tờ của công ty thì phải có chữ ký người đại diện theo pháp luật. Vậy Luật sư có thể tư vấn cho tôi, trường hợp này công ty tôi phải thực hiện thủ tục giải thể như thế nào? Tôi xin chân thành cảm ơn Luật sư!

Trả lời:

Chào anh! Cảm ơn anh đã gửi câu hỏi tư vấn đến Công ty Luật PhamLaw. Đối với câu hỏi của anh chúng tôi xin được tư vấn như sau:

Nội dung quy định của pháp luật về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là một trong những quy định gây chú ý nhất trong Luật Doanh nghiệp năm 2014 ban hành, hủy bỏ hiệu lực của Luật Doanh nghiệp năm 2005. Theo đó, mỗi doanh nghiệp có quyền quyết định số lượng người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp và phải đảm bảo luôn có ít nhất 01 người đại diện cư trú tại Việt Nam. Trường hợp doanh nghiệp chỉ có duy nhất 01 người đại diện theo pháp luật, mà người đại diện không có mặt tại Việt Nam, người này phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo quy định của pháp luật trong thời gian vắng mặt tại Việt Nam.

Ngoài ra, pháp luật cũng đã dự liệu trường hợp người đại diện theo pháp luật của công ty chết hoặc vắng mặt tại Việt Nam trên 30 ngày mà không ủy quyền cho người khác thì Hội đồng thành viên công ty TNHH, Hội đồng quản trị công ty cổ phần, chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên họp và ra quyết định cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của công ty.

Như vậy, đối chiếu trường hợp của công ty anh với quy định của pháp luật, trước hết, các thành viên Hội đồng thành viên (đối với thành viên là người đại diện theo pháp luật đã chết, người thừa kế của người này sẽ trở thành thành viên công ty trừ trường hợp, người thừa kế từ chối nhận di sản thừa kế) họp và ra quyết định cử người đại diện theo pháp luật mới của công ty. Sau đó thực hiện thủ tục giải thể công ty TNHH 1 thành viên theo trình tự sau:

Bước 1: Tiến hành họp Hội đồng thành viên và ban hành quyết định giải thể công ty.

Sau đó, gửi quyết định giải thể đến cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan Thuế, người lao động và chủ nợ của công ty (nếu có).

Bước 2: Quyết toán thuế và khóa mã số thuế tại chi cục Thuế;

Bước 3: Thực hiện trả con dấu pháp nhân tại phòng quản lý hành chính và trật tự xã hội – Công an tỉnh/thành phố;

Bước 4: Thực hiện nộp hồ sơ giải thể công ty TNHH 1 thành viên đến phòng đăng ký kinh doanh.

Có THể Bạn Quan Tâm :
https://phamlaw.com/thu-tuc-giai-the-cong-ty.html
https://phamlaw.com/bieu-mau-ho-so-giai-the-cong-ty-co-phan-moi-nhat.html
https://phamlaw.com/thu-tuc-giai-the-cong-ty-tnhh.html

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.