Câu hỏi:

Xin chào Luật sư Phạm Law! Tôi có câu hỏi muốn được Luật sư Phạm Law tư vấn như sau: Công ty tôi có ký hợp đồng bảo hiểm tài sản trị giá 16 tỷ, thời hạn 01 năm với một công ty bảo hiểm. Tuy nhiên, để đề phòng rủi ro, tôi muốn được ký kết hợp đồng bảo hiểm tài sản cũng với trị giá tài sản là 16 tỷ với công ty khác. Vậy Luật sư có thể cho tôi biết, tôi ký kết cùng lúc hai hợp đồng bảo hiểm tài sản với hai công ty bảo hiểm khác nhau như vậy có được không? Tôi xin chân thành cảm ơn Luật sư!

Trả lời:

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến tổng đài tư vấn pháp luật của công ty Luật Phạm Law. Đối với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin được tư vấn như sau:

  1. Căn cứ pháp lý

Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2000 sửa đổi, bổ sung năm 2010

  1. Nội dung tư vấn

Khi nhận thức của các cá nhân, tổ chức về lợi ích ngày càng tăng, đồng nghĩa với thị trường bảo hiểm ngày càng sôi động, sức cạnh tranh càng lớn. Trong mối quan hệ bảo hiểm giữa cá nhân, tổ chức kinh doanh bảo hiểm, cần phải có hợp đồng bảo hiểm. Hợp đồng bảo hiểm có ý nghĩa là hình thức pháp lý xác nhận mối quan hệ giữa doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm, trong đó ghi nhận sự thỏa thuận giữa các bên về đối tượng bảo hiểm, phí bảo hiểm, phạm vi, điều kiện và phương thức bảo hiểm.

Hơn nữa, pháp luật không giới hạn bên mua bảo hiểm chỉ được ký kết hợp đồng bảo hiểm với một doanh nghiệp bảo hiểm. trường hợp bên mua bảo hiểm ký kết hợp đồng bảo hiểm với hai doanh nghiệp bảo hiểm trở lên cho cùng đối tượng, điều kiện bảo hiểm và sự kiện bảo hiểm được gọi là hợp đồng bảo hiểm trùng (Điều 44 Luật Kinh doanh bảo hiểm).

Như vậy, có thể hiểu đơn giản, hợp đồng bảo hiểm trùng là trường hợp:

  • Có ít nhất 2 hợp đồng bảo hiểm cùng tồn tại do bên mua bảo hiểm giao kết với nhiều doanh nghiệp bảo hiểm khác nhau;
  • Các hợp đồng bảo hiểm phải cùng bảo hiểm cho một đối tượng; một rủi ro và tổn thất chung.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là các doanh nghiệp bảo hiểm sẽ chịu trách nhiệm bồi thường riêng lẻ theo giá trị hợp đồng đã thỏa thuận, khoản 2 Điều 44 Luật kinh doanh bảo hiểm quy định như sau:

“2. Trong trường hợp các bên giao kết hợp đồng bảo hiểm trùng, khi xảy ra sự kiện bảo hiểm, mỗi doanh nghiệp bảo hiểm chỉ chịu trách nhiệm bồi thường theo tỷ lệ giữa số tiền bảo hiểm đã thoả thuận trên tổng số tiền bảo hiểm của tất cả các hợp đồng mà bên mua bảo hiểm đã giao kết. Tổng số tiền bồi thường của các doanh nghiệp bảo hiểm không vượt quá giá trị thiệt hại thực tế của tài sản”.

Theo đó, các doanh nghiệp sẽ có trách nhiệm bồi thường theo phương thức sau:

  • Mỗi doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm bồi thường theo tỷ lệ giữa số tiền bảo hiểm đã thỏa thuận trên tổng số tiền bảo hiểm của các hợp đồng;
  • Tổng số tiền bồi thường không vượt quá giá trị thiệt hại thực tế của tài sản.

Ví dụ bạn ký kết 2 hợp đồng bảo hiểm tài sản với hai doanh nghiệp bảo hiểm cho cùng một loại tài sản trị giá 16 tỷ đồng, với cùng sự kiện bảo hiểm. Khi sự kiện bảo hiểm phát sinh, mỗi doanh nghiệp có trách nhiệm bồi thường 50% số tiền tính trên thiệt hại thực tế xảy ra.

Đối chiếu trường hợp của bạn với quy định của pháp luật, công ty bạn có thể ký kết hợp đồng bảo hiểm với nhiều doanh nghiệp cho cùng một tài sản với điều kiện các hợp đồng phải cùng một sự kiện bảo hiểm, điều kiện bảo hiểm.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here