Sau chuyên mục trước, bạn đã được tìm hiểu cơ bản về FDA là gì và FDA có vị trí gì khi bạn gửi thực phẩm đi Mỹ. Bài viết này sẽ mách nhỏ cho chúng ta phương pháp đăng ký FDA trong quá trình gửi thực phẩm đi Mỹ đơn giản nhất.
 

1. Biết Ai phải đăng kí FDA?
Khi muốn dùng dịch vụ gửi thực phẩm đi Mỹ, điều đầu tiên là chúng ta phải để ý Xác định Những đối tượng nào nên đăng kí FDA. Do Tất cả những doanh nghiệp sản xuất, chế biến, đóng gói hay chứa thực phẩm cho người hoặc động vật tiêu thụ tại Mỹ phải đăng ký với FDA. Chính Vì thế, chúng ta phải chú ý đến điều này khi sử dụng dịch vụ.

2.  Thông tin bắt buộc ghi trong quá trình đăng kí FDA
Bạn nên ghi nhớ Mỗi bảng đăng ký phải cung cấp đủ những thông tin sau:

+ Danh sách sản phẩm được áp dụng; và một tuyên bố xác nhận rằng những thông tin đã gửi là dúng, và cá nhân đó được uỷ quyền để đệ trình bản đăng ký.
+ Tất cả các cơ sở ngoài nước Mỹ phải chỉ định một đại diện ở Hoa Kì, là người sống hoặc duy trì một địa điểm kinh doanh ở Mỹ và có mặt tại Hoa kì để đăng ký.
+ Tên, địa chỉ và số điện thoại của chủ sở hữu hoặc nhân viên phụ trách;
+ Tất cả các thương hiệu mà  cơ sở sử dụng;
+ Tên, địa chỉ và số điện thoại cơ sở và doanh nghiệp quản lý (nếu có);
Sau khi ghi hồ sơ đăng kí xong, bạn nên kiểm tra kỹ lưỡng để chắc chắn những thông tin đã điền là không sai.

3. Báo cáo khi có sự đổi mới so với bảng đăng kí trước đó
khi có sự thay đổi bất kỳ vấn đề nào trong bảng đăng kí gửi thực phẩm đi Mỹ đã hoàn thành đã gửi của công ty, cần bổ sung một bản khai báo trong vòng 60 ngày sau khi có sự thay đổi. Nếu không, sản phầm của bạn có thể gặp rủi ro nếu gửi thực phẩm đi Mỹ.

Đối với dịch vụ gửi thực phẩm đi Mỹ, nếu không thực hiện rất cả các nguyên tắc cơ bản trên. FDA có thể phân bố người với các thông báo về yêu cầu của toà án, tố tụng, phạt tiền, tịch biên, tiêu huỷ, và hình phạt liên quan đến việc không cung cấp Thông báo trước kịp thời và chính xác. Không chỉ vậy, kiện hàng của chúng ta sẽ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.